Счетоводна къща КИРИЛОВА - счетоводни услугиКачествено счетоводно обслужване на ниски цени. Работим с клиенти от всички сфери на икономиката.

Успехът на бизнеса е свързан с качеството на счетоводното обслужване.

Счетоводни услуги

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност. Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. Изготвяне и подаване на справки-декларации по ЗДДС.

ТРЗ и личен състав

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори. Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки.

Данъчни декларации

Попълване и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица и юридицески лица /фирми/. Всички фирми са длъжни да подадат своята данъчна декларация до 31.03.2014.

Годишен финансов отчет

Изготвяне на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток, приложение или счетоводна политика.

Административни услуги

Издаване на фактури със специализиран софтуер
Събиране на документи от офиса на клиента
On-line банкиране
Подаване на документи към различни институции
Актуално състояние на фирмата

Предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяването с основните счетоводни принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

КЪМ САЙТА  >>>

Счетоводна къща КИРИЛОВА – счетоводни услуги

Специалистите на Seriozno работят на ненормирано работно време. Трябва Ви сайт веднага- получавате го! Държите да обмисляте всяка промяна и новост в сайта, нуждаете се от повече време- получавате го! Възползвайте се от нашата услуги – изработване на сайт .
Работим във всички направления- първоначална консултация, дизайн, програмиране, софтуер и хардуер. Предлагаме Ви няколко завършени, работещи вече наши проекти и такива, които са в процес на изграждане. При нас може да следите изграждането на вашия сайт в реални време и във всеки един момент да промените посоката на дизайна.

изработване на сайт
Правилният подход за успешния проект е постоянната комуникацията между нашите специалисти и клиенти. Благодарение на опита на екипа ни от една страна и модерните ни възгледи от друга, намираме баланса между КАЧЕСТВО, БЪРЗИНА И НИСКА ЦЕНА. Първата ни цел е вашето доверие и успешното реализиране на проекта Ви. Заедно ще построим вашата идея.

SERIOZNO.COM – Изработване на сайт

Всички услуги се осъществяват онлайн в реално време. По този начин пестите време и не се притеснявате от териториалните зависимости. Позволяваме си да нарушим общоприетата практика и категорично заявяваме, че всяка първоначална консултация е БЕЗПЛАТНА. Може да ни изпратите запитване, чрез контактната ни форма, а ние ще се свържем с Вас възможно най- бързо.
Изпълнението на вашата поръчка започва след оформяне на цялостното ни виждане за проекта и заплащане на половината или цялата договорена сума.

изработване на сайт

Като специалисти с богат опит в изпълнението и осъществяването на многобройни проекти знаем, че нашите партньори държат на коректно отношение, бързина, точност и професионално изпълнение на техните изисквания.
Seriozno разполага с високо квалифициран експертен екип и научни консултанти, които водещи от желанията на клиента предлагат ефективни решения, съобразени с изискванията на водещи национални и международни компании.

Доверявайки се на нас, Вие ще имате възможност да разширите хоризонтите си на изява в други области от Вашия бизнес. Стремежът ни е заедно да пистигнем максимална оптимизация в управлението на Вашата дейност!

Специалистите на Seriozno работят на ненормирано работно време. Трябва Ви сайт веднага- получавате го! Държите да обмисляте всяка промяна и новост в сайта, нуждаете се от повече време- получавате го!
Работим във всички направления- първоначална консултация, дизайн, програмиране, софтуер и хардуер. Предлагаме Ви няколко завършени, работещи вече наши проекти и такива, които са в процес на изграждане. При нас може да следите изграждането на вашия сайт в реални време и във всеки един момент да промените посоката на дизайна.

seriozno